Дошкiльний навчальний заклад ясла - садок № 3
16 липня, 54 33000 Рiвне
0362268603
Адреса:

33000, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 54

Телефон:

+380362268603
(завідуюча, загальний)

Дошкiльний навчальний заклад ясла - садок № 3

Звіт керівника ДНЗ (ясел-садка)№ 3 (2017-2018 н.р.)

 Звіт керівника ДНЗ (ясел-садка)№ 3   Степанюк Людмили Дмитрівни(2017-2018 навчальний рік)
На виконання Законів України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навальний заклад, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість звітуватися перед Вами, шановна батьківська громадськість та колеги про свою діяльність, як керівника ДНЗ №3.
Як керівник, у своїй діяльності я керувалась Статутом нашого закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими обов’язками  директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу.
Відповідно до законодавства я здійснюю загальне керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.
У поточному році мої управлінські рішення та дії, як керівника закладу, були спрямовані головним чином на:
- якісну реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законами України «Про освіту»,«Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту й обсягу;
- контроль за відповідністю застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання й навчання дітей в закладі;
- формування мережі, комплектування груп відповідно до запиту батьків;
- дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
- підтримку ініціатив, як з боку батьків, так і з боку працівників закладу щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;
- виконання річних завдань;
- організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 ти 6 річного віку ;
- організацію роботи консультативного центру для батьків 6-тирічок, які не відвідують дошкільні заклади.
Стратегічною метою управлінської діяльності моєї та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання, їх оздоровлення в умовах дошкільного закладу, навчання.
Вся робота колективу спрямована на :
-          забезпечення реалізації права громадянина на здобуття дошкільної освіти;
-          задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;
-          створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.
Впродовж 2017-2018 навчального року заклад працював за п’ятиденним робочим режимом. Створено умови для навчання та виховання дітей з 3 до 6 років.
В поточному році в закладі функціонувало 5 груп (1 група переддошкільного віку, 4 групидошкільного вікудля 143 дітей (при потужності 120 місць).
Запит батьків на отримання місця в нашому закладі задовільняється  по мірі комплектації  вікових груп. Розподіл дітей в групи здійснювався за віковими ознаками дітей.
 Діловодство та освітній процес у закладі освіти здійснюється державною мовою.
Я вважаю, що наш колектив ДНЗ №3 – це здорова сім’я працівників-однодумців, які підтримують, цінують і поважають кожного з дітей.
Дошкільний заклад укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Трудовий колектив дошкільного навчального закладу -  31 працівник, з них:
-педагогічних працівників – 15 осіб;
-медичних працівників – 1 особа;
-обслуговуючий персонал – 15 осіб.
До педагогічного складу ДНЗ, окрім керівника, входять: вихователь-методист, практичний психолог, керівник гуртка англійської мови,  інструктор з фізичного виховання, музичнийкерівник, 9 вихователів.
Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка особисті та колективні якості, працездатність та інші характеристики.
Результати соціально-дидактичного аудиту відповідності фахової майстерності педагогів засвідчили достатній та високий рівні професійної компетентності і можливостей педагогів.
В ДНЗ всього працюють 15 педагогів, з них:
- з повною вищою освітою - 14 осіб;
-з базовою вищою освітою – 10 осіб;
-з неповною вищою - 1 особа .
Згідно кваліфікаційних категорій:
- «вищу категорію» мають 4 особи;
- «І категорію» мають 6 осіб;
-«II категорію» – 4 особи;
-«спеціаліст» - 2 особи.
 Нагрудними знаками відзначені:
-«відмінник освіти» - 1 особа.
                 Почесною грамотою МОН України нагороджений 1педагог.
Відсутність плинності кадрів свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.
Як керівник, я несу відповідальність за свій колектив, за кожного працівника окремо, за кожного вихованця, тому перш за все створюю комфортні умови життєдіяльності дітей та роботи для працівників.
Особливе значення надаю організації роботи щодо створення психологічного мікроклімату шляхом ретельного підбору кадрів; сприянню ефективній організації системи роботи всіх служб закладу, забезпеченню належних умов праці, оснащенню закладу необхідним обладнанням. Визначаю для себе мету та напрями роботи з педагогічним колективом щодо створення сприятливого психологічного клімату, підвищення рівня психологічної  компетентності.
Стиль керівництва відображає вміння координувати і направляти діяльність педагогічного колективу в позитивне русло. Ціную і розвиваю в колективі гласність і критику, дотримуюсь в роботі дисципліни, вдало делегую повноваження, розподіляю відповідальність між всіма членами в колективі.
На сьогодні в колективі працює 1 молодий спеціаліст, якому ми допомагаєм адаптуватися до нових умов праці та способу життя.
Разом з вихователем-методистом надаємо реальну, дієву допомогу педагогам у підвищенні їх майстерності, а також розвитку властивостей та якостей їх особистості. Так, з метою запровадження у практику роботи ДНЗ технології формування споживчих знань, економічної культури як чинників соціалізації дошкільників у жовтні-листопаді 2017 року вихователем-методистом Андрейко Л.І. було проведено проблемний семінар «Формування основ споживчих знань як складової  економічної освіти дітей дошкільного віку». Під час семінару педагоги співпрацювали з керівником профільної Школи бізнесу РМ ПДМ Любчик Л.О. Педагоги вважали досить дієвою та результативною роботу даного семінару.
У березні 2018 року  відбувся семінар-практикум «Виховання патріотично-налаштованої особистості». Педагоги  поглибили свої знання з використання інноваційних технологій та ППД у вихованні патріотизму дошкільників.
Під час ділової гри «Творимо терапевтичну казку: Крок за кроком», (січень 2018р.), педагоги удосконалили знання з екологічного виховання та форм моральних якостей дітей шляхом використання методу казкотерапії  на основі казок В. Сухомлинського.
Вдосконаленню педмайстерності колективу сприяло проведення засідання Школи молодого вихователя «Джерело» для молодих педагогів міста (квітень, 2018 року). Під час проведення даного заходу педагоги ДНЗ презентували заняття інтегрованого змісту: «Краса національних символів України» (вихователь Желєзна А.У.);  «Людина без Вітчизни, як соловей  без пісні» (вихователь Мазурок О.В.). Педагоги продемонстрували нестандартні підходи до організації освітньо-виховного процесу, власні досягнення, інноваційну грамотність.
   Розширенню світогляду, збагаченню новими теоретичними знаннями, підвищенню ступеню інформованості педагогів сприяли наступні форми роботи: засідання круглого столу «Рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання», диспут «Чи варто знати дітям про сімейний бюджет?», банк-ідей «Виховання добрих почуттів шляхом економічної освіти», майстер-клас «Казки для Ганнусі та Петруся, для матусі й татуся».
     Колегіальним обговоренням на педагогічних радах були такі актуальні питання:
- Формування споживчих знань як чинник соціалізації дітей дошкільного віку.
- Ознайомлення дошкільників з різними видами потреб та способами їх задоволення.
- Формування ощадливості як моральної якості .
- Розвиток пізнавальної активності, емоційно-позитивного ставлення, поваги до людей різних професій .
- Казкотерапія як важливий чинник формування моральних якостей дошкільників.
- Використання казкотерапії в екологічному вихованні дошкільників.
- Казкотерапія як засіб оздоровлення дітей.
- Використання інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду у вихованні патріотизму у дітей дошкільного віку.
- Упровадження в освітньо-виховний процес елементів спадщини гуманістичної педагогіки В. Сухомлинського .
- Використання мовної концепції С.  Русової .
-  Виховання людяності шляхом використання казково-ігрових технологій.
Вихователі вікових груп поділились своїм досвідом роботи. Це сприяло активному впровадженню програм розвитку дітей дошкільного віку, підвищенню професійного рівня педагогів з питань економічної культури, формуванню життєвої компетентності дошкільників, моральних почуттів, вдосконаленню роботи з патріотичного та економічного виховання.
 В умовах варіативності програмних документів організація освітнього процесу  в дошкільному закладі здійснювалась за програмою «Українське дошкілля».
Упродовж навчального року в ДНЗ проводилась робота, спрямована на професійне зростання педагогічного досвіду кожного вихователя та педагогів-спеціалістів, створення належних умов для їх творчого розвитку.
 Система методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показала, що всі заходи носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.
Невідємною частиною освітнього процесу було впровадження новітніх сучасних технологій та авторських методик, що сприяли підвищенню результативності роботи з дітьми:
  авторська програма фізичного виховання та оздоровлення дітей  М.Єфименка «Театр фізичного виховання»;
- досвід О. Шульги «Розвиток творчих здібностей дітей на заняттях з малювання»;
методика музичного виховання К. Орфа;
- авторська програма Л. Калуської  «Бережемо здоров'я змалку»;
-  художнє слово і дитяче мовлення Н. Гавриш;
-  елементи розвивального навчання;
- ідеї соціально-морального виховання В. Сухомлинського;
- авторська програма Л.В. Яковенко «Формування основ безпеки та норм поведінки в надзвичайних ситуаціях у дошкільників».
 
 

Читайте також:

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: