Дошкiльний навчальний заклад ясла - садок № 3
16 липня, 54 33000 Рiвне
0362268603
Адреса:

33000, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 54

Телефон:

+380362268603
(завідуюча, загальний)

Дошкiльний навчальний заклад ясла - садок № 3

Звіт керівника ДНЗ (ясел-садка)№ 3 (2017-2018 н.р.) продовження

 У своїй роботі педагоги використовують: педагогічну спадщину Василя Сухомлинського; педагогічний досвід сучасних дослідників Г.І. Григоренко та Р.П. Жадан "Дошкільник у світі економіки"; навчальний курс Н. Гавриш, О. Саприкіної, О. Пометун "Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку". Також педагоги працюють  над вихованням правової, екологічної   культури; розвитком логіко-математичного мислення; формуванням мовленнєво-комунікативної та художньо-продуктивної компетентності дітей. Невід`ємною частиною освіти  в закладі є національно-патріотичне, трудове, фізичне, валеологічне виховання; ведеться різноманітна робота з безпеки життєдіяльності дітей.
Методична робота спрямована на постійну самоосвіту вихователів, регулярний огляд методичної й фахової літератури. На достатньому рівні організовано індивідуальну самоосвітню підготовку педагогів – вивчення передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій. Організовано роботу над індивідуальною психолого-педагогічною проблемою кожного вихователя в розрізі співвідношення з проблемною темою закладу.
Вихователями груп щорічно двічі на рік здійснюється діагностика рівнів компетенції дітей згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Аналіз діагностики дозволяє дійти висновку про достатній рівень оволодіння дітьми знаннями та практичними навичками . 
Творчою групою ДНЗ розроблено конспекти інтегрованих занять зоснов економічної культури, психолого-педагогічний проект «Папір – наше багатство», проведено воркшоп для педагогів «Економічно мислимо, економічно діємо», круглий стіл для батьків «Товари та послуги», організовано акцію «Збережи зелену красуню».
         На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади” адміністрація закладу  інформує батьків про можливі форми здобуття освіти їх дітьми та запрошує відвідувати групу короткотривалого перебування дітей при консультативному центрі. В ДНЗ розроблені заходи щодо залучення цих дітей до занять, свят та розваг. В поточному навчальному році консультативний центр відвідувала 1 дитина.
З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка працює Сайт закладу. Діти та їх батьки мали можливість стежити за життям дітей в закладі протягом навчального року.
У нашому закладі створено творчу атмосферу, в ньому не тільки інтенсивне навчальне життя. Багато роботи проводиться з обдарованими дітьми щодо їх художньо-естетичного розвитку через роботу гуртків:
- гуртка театралізованої діяльності «Казка» (для дітей старшого дошкільного віку, 6-й р.ж.);
- гуртка «Чарівні фарби» (для дітей молодшого дошкільного віку, 4-рік життя);
- гуртка з фізкультури«Здоров’ятко» ( всі групи, крім гр.№4);
- гуртка  англійської мови (всі групи, крім гр.№4);
  - гуртка «Маленькі правознавці» (для дітей середнього дошкільного віку, 5-рік життя).
     Вся гурткова робота з дітьми проводиться безкоштовно в межах Базового компонента, який є державним стандартом дошкільної освіти.
   Наші педагоги діляться своїм досвідом роботи на рівні міста, області. Нашими досягненнями за 2017-2018 навчальний рік стали:
Участь у І турі обласного конкурсу-ярмарку педагогічої творчості /Лютий2018р./ -
-      Вихователь-методист Андрейко Л.І. «Виховання маленького громадянина шляхом формування правової культури». (Диплом 5 місце);
-      Вихователь Мазурок О.В.«Виховання культури поведінки у старших дошкільників засобами художньої літератури» (Подяка Управління освіти);
-      Інструктор з фізкультури Войдюк В.В."Використання нетрадиційного обладнання - як засіб підвищення інтересу дітей до занять з фізичної культури" (Подяка Управління освіти).
 В 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив ДНЗ продовжив співпрацю з обласним краєзнавчим музеєм та міською дитячою бібліотекою за що отримав відзнаки. Хотілося б відзначити співпрацю педагогів та дітей з Рівненською письменницею, майстринею вишитої та креативної книги О. Медведєвою. Результатом співпраці стало створення книги «Кольорові равлики», яка розповідає про прапор Рівного; проведення бінарного заняття для педагогів міста «Діло майстра величає». Така робота формує у дошкільників почуття гордості за своє місто, народ, країну, повагу до людської праці.
 Колектив ДНЗ надає великого значення формуванню здорового способу життя дошкільників через призму всіх розділів програми та використання сучасних здоров’язберігаючих технологій.
Відповідно до «Структури фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми» створювались необхідні умови для  психофізичного, освітньо-виховного та фізкультурно-оздоровчого процесу зміцнення здоров’я дітей. З метою оптимізації рухової активності дошкільників педагоги використовували різні форми роботи: заняття з фізичної культури та фізичними вправами на прогулянці; фізкультурні свята та розваги; дні і тижні Здоров'я, рухливі та спортивні ігри, індивідуальну роботу з фізичного розвитку, роль яких неможливо недооцінити в озоровленні дітей, запобіганню гіподинамії, вдосконаленню рухових навичок в природних умовах і розвитку фізичної витривалості.
Зміцненню здоров'я дітей, попередженню втомлюваності, підтриманню працездатності дітей на належному рівні сприяє дотримання всіма учасниками освітньо-виховного процесу рухового режиму.
        В ДНЗ розроблені та затверджені рухові режими для всіх вікових груп, орієнтовний розпорядок організації життєдіяльності дітей з підрахунком тривалості прогулянок, організованої навчально-розвивальної та самостійної діяльності дітей раннього та дошкільного віку.
   Протягом усього року ефективно впроваджувалися нетрадиційні фізкультурно-оздоровчі форми роботи з дітьми: авторська програма М. Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку», авторська програма Л. Калуської «Бережемо здоров’я змалку», пальчикова гімнастика «Мудри», точковий масаж БАЗ за А.Уманською, гімнастика для очей, вправи для профілактики скаліозу та плоскостопості.
         Значного успіху досягла інструктор з фізичної культури Войдюк В.В в роботі з фізично обдарованими дітьми, втілюючи особистісно-орієнтований підхід, сприяючи розвитку рухово-творчих здібностей дошкільнят. Діти з задоволенням відвідували гурток «Здоров’ятко», який сприяв підвищенню рівня фізичної підготовленості дошкільнят, розвитку фізичних якостей, потреби у здоровому способі життя, розширенню уявлень батьків про фізичні можливості малюків. Вихованці гуртка займають почесні місця у зональних змаганнях міської спартакіади серед ДНЗ міста  Рівне.
         Медична робота в ДНЗ проводилась  під керівництвом  сестри медичної старшої Кулінки Н.П. Дана робота в ДНЗ регулювалась Порядком медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі та Положенням про медичний кабінет, новим Санітарним регламентом для ДНЗ. Вся медична діяльність була спрямована на проведення профілактичних оглядів, обов’язкових щеплень, невідкладну допомогу, просвітницьку роботу серед батьків, роботу з частохворіючими дітьми.
         Медична сестра здійснювала систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічним режимом, повітряного, рухового, світлового режимів, проведенням всіх фізкультурно-оздоровчих заходів,проводила санітарно-освітню роботу серед персоналу та батьків ДНЗ, контроль за методикою проведення занять та їх вплив на організм дитини.
Комплексний підхід  до збереження і зміцнення здоров’я дітей засобами фізкультурно-оздоровчої, профілактичної, санітарно-просвітньої роботи, впровадженні інноваційного підходу до фізичного розвитку, педагогічного досвіду сприяв зміцненню здоров’я дітей.
       Таблиця порівняльного аналізу рівня захворюваності дітей ДНЗ № 3 
2017 року та 2018 років
 
2017 рік
2018 рік
Загальна захворюваністьна 1000
79541
77546
Органи диханняна 1000
54370
45319
Інфекційні захворюванняна 1000
11139
24170
Інші захворюванняна 1000
1496
857
Висновок:  загальний показник захворюваності, в порівнянні з 2017 роком, зменшився на 2 випадки, але збільшився показник інфекційних захворювань   на 13 випадків, у зв’язку з епідемією вітряної віспи.
Організація харчування в ДНЗ здійснювалась відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої МОН і МОЗГ України №298/227 від 17.04.2006 року та змін до Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 26.02.2013р.№202/165. В дошкільному закладі організоване 3-х разове харчування для дітей раннього та дошкільного віку. Складається перспективне меню на весняно-літній та осінньо-зимовий періоди; ведеться бракераж готової продукції та сировини. Контроль за організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв проводиться старшою медичною сестрою, керівником  ДНЗ. Ведеться контроль за якістю продуктів, наявністю сертифікатів якості, радіоконтролю, термінами та умовами їх зберігання.                  
         Медична сестра подекадно проводить аналіз та регулювання натуральних та грошових норм харчування. Аналіз виконання норм споживання дітьми основних продуктів вказує на те, що у 2017-2018 навчальному році харчування було збалансоване та раціональне. Результати перевірок стану харчування в ДНЗ розглядались на виробничих нарадах, за результатами яких видавались накази.
Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та під час процесу приготування їжі і зберігання продуктів харчування.
З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.
Аналіз внесення батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ показав, що в основному всі батьки виконують свої обов’язки, тим самим не порушують вимоги Статуту закладу в розділі своєчасної, до 20 числа місяця, оплати за харчування.
У нас створені всі умови для реалізації державних гарантій дітям різних соціальних категорій на отримання дошкільного виховання, здобуття якісної освіти на рівні, що відповідає їх здібностям та можливостям.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу, як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Санітарного регламенту дошкільних навчальних та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань.  
Як керівник, я приділяю значну увагу забезпеченню безпечних та нешкідливих умов виховання дітей. В річному плані окремим розділом щорічно планується робота з безпеки життєдіяльності та виконується працівниками ДНЗ у повному обсязі. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу.
З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та охорони праці працівників закладу, запобігання випадкам травматизму і загибелі дітей та працівників під час навчально-виховного процесу, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків систематично проводиться аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я дітей та працівників у ДНЗ, який показує, що колективом закладу та адміністрацією проводиться плідна робота з даного питання.
Згідно наказів управління освіти та керівника ДНЗ в закладі проводились двічі на рік Тиждні безпеки дитини. Вихователями було проведено ряд заходів та музичних розваг з даного питання.
Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.
Відповідальні за організацію роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ №3 - завгосп Свята Т.М. та вихователь-методист Андрейко Л.І. Регулярно проводяться інструктажі з працівниками закладу. У приміщеннях закладу розміщені стенди з охорони праці та безпечної поведінки дітей. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на виробничих нарадах, нарадах при керівнику.
     Згідно циклограми адміністрацією та медичним працівником ведеться контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, за виконанням інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей та працівників.
Протягом року не зареєстровано випадків травмування дітей. Отже позитивний результат в роботі з дітьми був досягнутий завдяки професіоналізму педагогів,інноваційним підходам до системи роботи та тісному взаємозв’язку всіх учасників педагогічного процесу, в тому числі батьків.
 Моральне та матеріальне стимулювання працівників.
         Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо - є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Впродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду за підсумками роботи за рік (ст.57 Закону України «Про освіту). Обслуговуючий персонал отримали премію за якісну підготовку закладу до нового навчального року та ремонтні роботи. Кращі працівники були відзначені за підсумками року.
 

Читайте також:

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: