Дошкiльний навчальний заклад ясла - садок № 3
16 липня, 54 33000 Рiвне
0362268603
Адреса:

33000, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 54

Телефон:

+380362268603
(завідуюча, загальний)

Дошкiльний навчальний заклад ясла - садок № 3

Звіт завідувача ДНЗ №3 за 2016/2017н.р.

 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  №3 у своїй діяльності керується наступними нормативно – правовими документами: Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законом «Про мови в Україні», Законом  «Про освіту», Законом «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом  ДНЗ №3. Статут відповідає «Положенню про ДНЗ» та чинному законодавству. Складений відповідно до вимог, враховує всі сфери діяльності закладу.
       Порядок діяльності ДНЗ визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку»,  посадові обов’язки персоналу є в наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені завідувачем ДНЗ. 
 І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
      В ДНЗ в наявності  5 груп денного перебування; медичний кабінет; кабінет завідувача; кабінет практичного психолога; музична зала із спортивним куточком. Ці приміщення оснащені та використовуються у відповідності до нормативних вимог, використовуються за призначенням, раціонально. Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з ігровим обладнанням . У приміщенні і на території ДНЗ є відокремлені куточки, де діти можуть гратися або працювати наодинці чи невеличкими групами, забезпечено простір для ігор, занять, відпочинку дітей. Приміщення і споруди мають естетичний вигляд, безпечні для малюків, зберігаються дбайливо. Обладнання та  споруди на майданчиках частково оновлені, підтримуються в естетичному та безпечному вигляді. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ
З 1 вересня 2016р. в середньому садок відвідувало 130 дітей. Порівняно з минулим роком, наповнюваність дітей в групах збільшилась.
      Зарахування дітей  до закладу відбувається згідно електронної черги. Діти переводяться з групи в групу на початок навчального року за віковим принципом.
 Протягом навчального 2016-2017 року групи працювали у такому режимі: 10,5 годин -  2 групи,  3 груп - 12 годин.
         У ДНЗ проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, які потребують соціального захисту. Заклад відвідує  14  дітей з багатодітних сімей; 5 дітей , батьки яких є учасниками АТО.
3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В закладі працює 15 педагогів та 16 чоловік обслуговуючого персоналу. ДНЗ № 3  укомплектований педагогічними кадрами на 100%. В дошкільному закладі працюють: 10 вихователів, 1 музичний керівник, практичний психолог, інструктор з фізкультури,  керівник гуртка англійської мови, 1 старша медсестра.
У  дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії (за результатами  атестації):
                                         вища категорія - 3 чол.( 21 %);
                                      I категорія - 6 чол.(44 %);
                                      II категорія – 3 чол.( 21 %);
                                      спеціаліст – 2 чол.( 14 %).
Якісний склад педагогічних кадрів:
За освітою:           вища педагогічна (дошкільна) -10 чол.( 65%)                       За стажем:   до 5 років-1 чол. (7%)
                                вища педагогічна – 4 чол.( 28 %)                                                             до 20 років – 5 чол.( 35 %);
                              середня спеціальна – 1 чол. (7 %);                                                          понад 20 років -9 чол.( 58 %).
У порівнянні з минулим роком якісний склад педагогічних кадрів збільшився на 7% в зв’язку з введенням посади – керівника гуртка англійської мови.
МЕТОДИЧНА РОБОТА
У 2016-2017 н.р. колектив дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №3, керуючись Законом України  «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), продовжив роботу  над науково-методичною темою закладу та пріоритетним напрямком освітньої діяльності «Виховання маленького громадянина шляхом формування правової культури». Даному методичному питанню  були підпорядковані і завдання, які ставив педагогічний колектив у минулому навчальному році:
                 1. Використання дієвих форм співпраці з батьками, гармонізація взаємовідносин батьків та педагогів.
2. Розвиток креативних здібностей та моральних почуттів дошкільників засобами театралізованої діяльності.
3. Забезпечення наступності в навчально-виховній роботі ДНЗ і школи.
В умовах варіативності програмних документів організація освітньо-виховного процесу здійснювалась за програмами «Українське дошкілля» та «Впевнений старт». Невід’ємною частиною освітнього процесу було впровадження інноваційних технологій, авторських програм та методик, спадщини видатних педагогів. Порівняно з минулим навчальним роком розширився діапазон впровадження інновацій.
-          Ідеї соціально-морального виховання В.Сухомлинського (всі групи).
-          Досвід Л.Шульги «Розвиток творчих здібностей на заняттях з малювання» (всі групи).
-          Авторська програма Л.В. Яковенко «Формування основ безпеки та норм поведінки в надзвичайних ситуаціях у дошкільників» (групи № 1, 2,3,5).
-          Авторська програма Л.Калуської «Бережемо здоров’я змалку» (всі групи).
Продовження впровадження принципів особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, використання інноваційних технологій, тематично- інтегрованого підходу, здійснення компетентнісного підходу в процесі реалізації завдань програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт» наповнило цікавим змістом освітньо-виховний процес та створило оптимальні умови для гармонійного розвитку дошкільників у різних видах діяльності.
Упродовж року колективом велась систематична робота з удосконалення предметно-ігрового розвивального середовища. Аналіз оснащення груп показав, що в усіх групах предметно-ігрове середовище набуло сучасного вигляду, створені осередки розвитку забезпечують достатні умови для самовдосконалення і самореалізації кожної дитини, відповідають віковим та індивідуальним особливостям дітей. Поповнились матеріалами, обладнанням осередки: театралізованої діяльності- на 28%, сюжетно-рольових ігор - на 25%, майбутнього школярика - на 22% , правовий - на 18%, оновлені батьківські куточки – на 20%. Осередки збагачуються не лише за рахунок  кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетики, гігієни, динамічності, мобільності. Проте потребують оновлення та поповнення осередки пізнавально-економічної, природничої діяльності.
В 2016-2017 н.р. всі форми методичної роботи були спрямовані на реалізацію науково-методичної теми та визначених річним планом завдань, підвищення професійного рівня та інноваційної компетентності педагогів, удосконалення змісту освітньої діяльності. Протягом навчального року педагоги були активними учасниками  методичної роботи закладу, а саме: педагогічних рад, конкурсів, педагогічних читань, колективних переглядів, консультацій, семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів, тренінгів, дискусій.
Однією з основних форм роботи з колективом, що систематично проводиться в ДНЗ - є педагогічні ради, тематика яких випливає з основних завдань річного плану і спрямована на підвищення рівня освітньо-виховної роботи з дітьми в дошкільному закладі. З метою ефективності проведення педагогічної ради проводиться відповідна підготовча робота. Колегіальним обговоренням на педагогічних радах були актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, а саме: «Взаємодія ДНЗ та сімї як засіб формування особистості дитини», «Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку для розвитку креативних здібностей та виховання морально-естетичних почуттів», «Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти». Це сприяло активному впровадженню  програм розвитку дітей дошкільного віку, підвищенню професійного рівня педагогів з питання формування життєвої компетентності дошкільників, моральних почуттів, розвитку креативних здібностей вихованців,пошуку дієвих форм взаємодії з батьками.
Досить дієвими та результативними формами методичної роботи були: семінар-практикум для вихователів «Співпраця з родиною», проблемний семінар «Взаємодія ДНЗ і початкової школи – учасників освітнього процесу» під час яких педагоги підвищили ступінь інформованості, розширили світогляд, збагатились новими теоретичними знаннями.
Обміну досвідом роботи та збагаченню знань педагогів сприяв колективний перегляд занять та інших форм організованої діяльності дошкільників до педагогічних рад:  інтегровані заняття з ознайомлення з соціумом «Новенька» (вихователь Роздопченюк В.М.), «Мій дитячий садок полюбляє діток» (вихователь Чубик І.В.), «День народження сім´ї» (вихователь Красько Ж.Б.), вистава за казкою Ніни Куфко «Морозець» (музкерівник Богуш І.М.), літературна вікторина «Сторінками улюблених казок» (вихователі Духнєвич г.Є., Андрейко Л.І.), гра-драматизація «Ріпка» (вихователь Желєзна А.У.).
Вдосконаленню педагогічної майстерності сприяло проведення методичного об’єднання для вихователів ДНЗ міста з соціально-комунікативної компетенції. Під час проведення цього заходу педагоги  презентували заняття інтегрованого змісту "Яворівська іграшка – подарунок на ялинку"(вихователь Мартьянова Н.М.), «Хто найкращий майстер на землі» (вихователь Мазурок О.В.). Вихователі продемонстрували нестандартні підходи до організації освітньо-виховного процесу, власні досягнення, інноваційну грамотність.
Креативному, професійному зростанню педагогів щодо вдосконалення правового виховання дошкільнят та батьків сприяло продовження діяльності творчої групи «Виховання маленького громадянина шляхом формування правової культури» - керівник вихователь Андрейко Л.І. Здобутком творчої групи є порадник для педагогів «Правове виховання дитини в дитсадку, і в родині».
Розкрити творчу індивідуальність педагогів шляхом використання нестандартних, інноваційних форм роботи, сприяти гармонізації взаємовідносин батьків і педагогів допомогла ділова гра «Батьківські збори без помилок».
Розширенню світогляду, збагаченню новими теоретичними знаннями, підвищенню ступеню інформованості  педагогів сприяли засідання круглого столу «Консультативна допомога батькам: дієві рішення», тренінг «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною», диспут «Проблеми адаптації першокласників», банк ідей «Формування у дітей екологічної культури під час дозвілля з батьками на природі», майстер-клас «Ляльковий театр на дерев’яних ложках».
Оцінюючи загальний рівень сформованості інноваційної компетентності варто відмітити, що станом на 2016-2017 н.р. у 33% педагогів сформована інноваційна культура, у 60% педагогів - інноваційна грамотність, у 7% педагогів - інноваційна проінформованість. Рівень інноваційної компетентності педагогів зріс на 6%  у порівняні з минулим роком.  
Майстерному зростанню педагогів та активізації творчого потенціалу сприяла участь у конкурсах: на найкращий батьківський куточок (групи №1,2,4), найкращий осередок театралізованої діяльності (гр.№2,3,5), найкращий осередок майбутнього школярика (гр.№3,2). Участь в конкурсах підняла прагнення педагогів до постійного удосконалення та бажання бути кращим у своїй справі.
Педагоги закладу брали участь в міських методичних заходах: відвідували методичні об'єднання за проблемними питаннями, семінари- практикуми, школи педагогічної майстерності, школи педагогічного досвіду,  ярмарок педагогічних знахідок, дні відкритих дверей. Активна позиція педагогів щодо участі у методичних заходах дала позитивні результати у роботі: сприяла  професійній адаптації, підвищенню педагогічної культури, удосконаленню мистецтва виховання і розвитку дітей, допомогла педагогам познайомитися з кращими надбаннями колег з інших дошкільних закладів міста та перейняти їх досвід роботи.
Завдяки вдалому поєднанню колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи з педагогічними кадрами збагатились знання педагогів сучасними досягненнями педагогічної науки та практичні уміння щодо впровадження інноваційних програм та нестандартних форм роботи з дітьми. За результатами опитування педагогів встановлено, що найбільш дієвими і цікавими є інтерактивні форми методичної роботи проведені спільно з практичним психологом, які забезпечують активну міжособистісну взаємодію педагогів, відзначаються змістовністю та результативністю засвоєння знань і формування практичних навичок, допомагають розкріпаченню педагогів.
Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах та надання методичної допомоги. Протягом навчального року здійснювались різні види контролю:
·          Стан готовності групи до нового навчального року (вересень);
·          Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування (вересень);
·          Аналіз роботи з батьками (вересень);
·           Аналіз харчування дітей в ДНЗ  (жовтень) ;
·          Санітарний стан груп (жовтень);
·          Створення природничого середовища в групах (листопад)
·          Рівень педагогічної майстерності та стан освітнього процесу у педагогів, які атестуються (жовтень, березень);
·          Стан організації співпраці з батьками (листопад);
·          Стан організації театралізованої діяльності (січень);
·          Стан захворюваності дітей за 2016 рік (січень);
·          Забезпечення наступності між ДНЗ та школою (березень);
·          Стан роботи з ОБЖД (квітень-травень);
·           Вивчення стану підготовки дітей до школи (травень)
·          Медико-педагогічний контроль;
·            Дотримання педагогами рухового режиму та якість проведення режимних моментів протягом дня ;
·          Дотримання режиму дня .
 Протягом навчального року в закладі постійно діяли змінні виставки:
-            фотовиставки  («Наші права на освіту та дозвілля», «Наш садочок -  «Сонечко»);
 -            виставки малюнків та творчих робіт  («Безпека руху», «Моя родина», «Святий Миколай іде – веселі свята        веде»; «Великдень в Україні»; «Моя Батьківщина - Україна»).
Протягом навчального року на належному рівні відбувалась взаємодія ДНЗ з НВК №2 «Школа-ліцей» з організаційної та методичної роботи, що забезпечило ефективні умови для наступності між дошкільною та початковою ланками освіти. Активному зростанню психологічної обізнаності батьків з проблемою «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини» сприяла робота консультативного пункту «Порадься з психологом». 69 % випускників стали учнями НВК №2 «Школа-ліцей» , 31% - закладів нового типу.
З метою залучення родини до участі у навчально-виховному процесі дошкільного закладу, у кожній групі обладнані батьківські куточки, які інформують про життя і діяльність дітей у садочку. Розроблена різна тематика папок-пересувок, наприклад: «Екологічна освіта дошкільнят», «Виховати справжніх патріотів»,«Адаптація дитини до умов ДНЗ», «Як підготувати дитину до школи»,  посезонні ширми, тощо.
З метою ознайомлення батьків з життям дітей в дитячому закладі проводяться  виставки: дитячих робіт, фотографій, педагогічно-психологічної літератури з питань навчання та виховання, виступи дітей. На сайті ДНЗ систематично висвітлювалися новини дошкільного закладу, цікава інформація про життя дітей у ДНЗ.
 Налагоджена робота батьківських комітетів груп. Батьки обговорюють проблеми розвитку ДНЗ та самостійно приймають рішення щодо посильної допомоги закладу, активно працюють над поновленням та поповненням групових осередків сучасними меблями та дидактичним матеріалом для розвитку дітей,  беруть участь у облаштуванні та прибиранні ігрових майданчиків, здійснюють ремонтні роботи в групах
.

 

Читайте також:

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: